Info

Lørdag, den 2. juni 2018 var  der indvielse af aktivitetsområdet i Rørbyskoven.

Stier, redskaber og bord-bænkesæt er ved økonomisk støtte fra Folkeoplysningsudvalget i Kalundborg kommune og RVIF

nu en realitet efter 4 års planlægning, frivilligt arbejde og sponsorstøtte.

Info om løbeklubbens nuværende form fra april 2022.

Pr. april 2022 ændres mødetidspunktet til kl. 17:00.

Første gang tirsdag, den 5. april 2022.

Træningsdagene er fortsat tirsdag og torsdag.

Kontingentet fastsættes til 50 kr. pr. prs., der kan indbetales via hjemmesiden som vanligt.

Der vil ikke blive startet nyt begynderhold med fast træner.

Der vil ikke blive rundsendt info om løb andre steder via maillisten.

Man skal selv holde sig orienteret på nettet, hvis man er interesseret.

Tidligere og nye løbere skal være velkomne og kan få hjælp, træningsprogram og information ved fremmøde.

Løbe- gåhold fortsætter – og med fælles opvarmning.

Hjemmesiden bruges fremover kun til kontingentindbetaling ved sæsonstart.

Info vil formidles ved fremmøde, på opslagstavlerne og via Facebook på Rørbygruppens side, samt på siden Rørby/Værslev IF.

C-holdet vil stadig sørge for stiernes vedligehold.

Grunden til denne omlægning er nedgang i deltager- og medlemstallet.

Klubben fortsætter, men med færre tiltag.

Kategorier