Info

Lørdag, den 2. juni var  der indvielse af aktivitetsområdet i Rørbyskoven.

Stier og redskaber er ved økonomisk støtte fra Folkeoplysningsudvalget i Kalundborg kommune og RVIF

nu en realitet efter 4 års planlægning, frivilligt arbejde og sponsorstøtte.

Der var fint fremmøde i det gode vejr, hvor alle kom en tur rundt i området.

 

Kategorier