Info

Lørdag, den 2. juni 2018 var  der indvielse af aktivitetsområdet i Rørbyskoven.

Stier, redskaber og bord-bænkesæt er ved økonomisk støtte fra Folkeoplysningsudvalget i Kalundborg kommune og RVIF

nu en realitet efter 4 års planlægning, frivilligt arbejde og sponsorstøtte.

Kategorier