Klubhuset

Klubhuset på Mogensbanke er RVIF’s ejendom, ikke kommunens, så når nu en kloak falder sammen og der skal betales olie er det klubbens penge, udgifterne tages fra.
En gang om året søger man så om at få udgifterne dækket og får gerne minimum 75% dækket… indtil videre, det er imidlertid en udfordring at finde pengene efterhånden.

Det er pr. 20/4-2016 besluttet at frede Mogenbanke for de næste 3 år.

MOGENS BANKE REVIVAL:

Der er sket meget det sidste halve år i klubhuset, der er kommet mange forbedringer og der bliver råhygget under arbejdet.

I efteråret, startede en lille gruppe, Martin, Lars, Mads, Christian, Søren, Mick m. flere, med at fjerne bevoksningen foran klubhuset, så det var muligt at se vores klubhus.
De blev så grebet, at de gik igang med at genopfriske den gamle stadionport, så den blev helt up to dateSkiltet

Så blev det klubhuset der stod for tur, her er der blevet lavet døre, en af dørene fører faktisk ind til et toilet… fra klubhuset, hvor man før var nødsaget til at gå udenfor og låse sig ind af en dør, går man nu direkte. Den anden dør adskiller nu cafeteriet fra omklædningsrummet.

Gavlen af klubhuset har fået sponsorskilte på, vi har flere pladser, hvis du vil have dit skilt på:

klubhuset

Sidst, men ikke mindst, vil vi i bestyrelsen og klubben rigtig gerne sige mange tak for alle de herlige tiltag i til dato har fået lavet. I har lavet meget mere end vi kan nævne her og vi er dybt taknemmelige.

Ydermere vil vi gerne sige tak for de sponsorater fra bl.a. Tømrerværkstedet og fra STARK, der allerede er løbet ind i klubben, i form af toilet, døre, nøgleboks, skilt, “søjlesko” osv.

Vi sætter stor pris på jeres hjælp. 🙂

Se booking af klubhus:

Booking af klubhuset

Frivillig i RVIF

Vi søger altid frivillige til at hjælpe ved arrangementerne vi laver for vores børn.

Når du melder dig, så husk vi accepterer et nej ved opkald til dig, så får du bare lov en anden gang.