Arrangementer


Generalforsamling 2017


Rørby – Værslev idrætsforening

Afholder

ordinær generalforsamling

 

fredag den 24/2-2017 kl 19.00

i Rørby hallens cafeteria 

Dagorden iflg. vedtægterne

Følgende er på valg:

Formand Gitte Rølle (modtager ikke genvalg)

Sekretær Annette Stoltenberg (modtager genvalg)

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Foreningen er vært ved en let anretning efter generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Gitte Rølle

 


Idrætsdag 2016


 

D. 24/8 afholdt RVIF den årlige idrætsdag for Rørby børnehave og Rørby skole. Ca. 125 børn gæstede hallen og prøvede kræfter med gymnastik, håndbold, badminton og løb.

badmintongymnastik 2håndboldgymnastik